Grammar & Vocabulary

grammar !?

 

  Language & Grammar Training
 
  UsingEnglish.com Engelsk grammatik fra Sproglinks.dk
UsingEnglish.com - quizzes  
BBC Learning English · grammar & vocabulary
Sproglinks.dk  
  Sproglinks - øvelser til udskrift Eng-da ordbog med eksempelsætninger. bab.la
  Sproglinks - interaktive øvelser  
    Perfect English Grammar - grammatik + interaktive øvelser
   
  Grammar Topics  
    ADJECTIVE / ADVERB · Adjektiver (in Danish)
  · Adjektivers substantivering (in Danish)
    · Adverbier - the fundamentals, ppt in Danish
    · Adverbier ppt med øvelser · øvelser som .docx
     
    KONGRUENS · Gennemgang & øvelser (in Danish)
    · Kongruens repetition (in Danish)
     
    PRONOUNS · Pronominer (in Danish)
     
    VERBS · Verbs - førtiderne / present perfect & past perfect (paper in Danish)
    · Phrasal verbs
    · Mådesudsagnsord / modals - ppt in Danish
     
    Irregular verbs · List of irregular verbs
    · Training
    · Link to irregular verb dictionary
     
  Literary Devices Literary devices - a link
    Rhetorical terms & figures of speech (based on Wikipedia)